Laskutusohjeet

Eurohostel Oy (FI08741225) vastaanottaa ostolaskuja ainoastaan sähköisesti ja tämän johdosta toivomme vastaanottavamme ensisijaisesti verkkolaskuja

Verkkolaskujen vastaanottaminen tehostaa ostolaskujen käsittelyä, vähentää virheiden mahdollisuuksia ja siten varmistaa maksuliikenteen sujuvuutta. Verkkolaskutus myös säästää paperia ja vähentää kuljetuksen ympäristöhaittoja.

Mikäli teillä on mahdollisuus lähettää verkkolaskuja, pyydämme käyttämään seuraavia teknisiä tietoja:

  • Verkkolaskuosoite (OVT): 003708741225
  • Operaattoritunnus: 003708599126 (Open Text Oy)

Mikäli teillä ei ole mahdollisuutta lähettää verkkolaskuja, pyydämme lähettämään laskut sähköpostilla skannauspalvelumme osoitteeseen fennoa.FI.P.158113-1@docinbound.com. Lähetä yhdessä viestissä vain yksi lasku (liitteet sisältäen) PDF-muotoisena liitteenä.

Mikäli teillä ei ole mahdollisuutta lähettää laskuja verkkolaskuna tai sähköpostilla, pyydämme lähettämään paperilaskut skannauspalvelumme osoitteeseen: Eurohostel Oy, PL 59909, 01051 LASKUT. Tuohon osoitteeseen vastaanotetaan vain laskuja liitteineen, mahdollista muuta postia ei sieltä välitetä eteenpäin.